Aktivatè Chanjman

Aktivatè Chanjman

Mooc Aktivatè chanjman se yon pwogram fòmasyon anliy ki ap disponib youn oubyen de fwa chak ane selon sikonstans yo. Pwogram fòmasyon sila vize fòme tout moun ki swete akonpanye timoun nan reyalizasyon pwojè ki kapab gen enpak ekonomik ak sosyal nan kominote yo oubyen...